پیدا

تقدیر از زحمات علوی از طرف روابط عمومی و امور فرهنگی زیارتگاه شاه چراغ شهر انارک

درخواست حذف اطلاعات

تقدیر از زحمات علوی از طرف روابط عمومی و امور فرهنگی زیارتگاه شاه چراغ شهر انارک تقدیر از زحمات علوی از طرف روابط عمومی و امور فرهنگی زیارتگاه شاه چراغ شهر انارک www.khabardost. چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به مردم و در جهت تحقق اه نظام ، خالصانه از هیچ کوششی دریغ ننموده و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان از جان و مال خود گذشته و با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند جناب آقای علوی بزرگوار ازاینکه مدتی از بهترین سال های عمر خود را در کنف الطاف خاصه ی الهی در وت بخشدار شهر تاریخی انارک شهر یاقوت کویر به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر در این خطه از سرزمین ایران عزیز پرداخته ایدخدای بزرگ را شاکر و اینک که تقدیر الهی توفیق خدمت گزاری در مسند ی دیگر را به آن جناب ارزانی داشته ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی شهر انارک خاصه آستان مقدس زیارتگاه شاه چراغ شهر انارک نهایت سپاس و قدر دانی را خدمت حضرت عالی ابراز داریم. هر آن خدمت جانان به جان کرد /به گیتی نام خود را جاودان کرد امور فرهنگی ، روابط عمومی و هیات امناء آستان مقدس زیارتگاه شاه چراغ شهر انارک کیهان ژولیده انارکی/ حسن کافی انارکی / علیزاده انارکی